Hoe ga je als HR-adviseur om met een ethisch probleem?

Een werknemer motiveren om op bezoek te gaan bij een specialist. Steeds vaker zien we dat een HR-adviseur deze taak op zich neemt. Zie mijn eerdere blog hierover.

Onderstaande situatie heb ik tijdens mij  werk als pensioenadviseur de afgelopen periode helaas te vaak mee moeten maken. Ik heb ook lang getwijfeld of ik dit wel of niet op zou kunnen schrijven. De overweging om dit wel te doen, is dat ik iedereen de kans wil geven om hierover na te denken.

Situatie

Een werknemer (63 jaar) komt bij je met de mededeling dat hij/zij ongeneeslijk ziek is. Dit is toch wel een van de meest vervelende situaties die je mee kunt maken. Je gaat als hr-adviseur met de werknemer in gesprek en kijkt wat jullie samen nog kunnen doen. Zo zou je de werknemer een gesprek met een pensioenspecialist aan kunnen bieden. De pensioenspecialist kan dan samen met de werknemer en de achtblijvende partner kijken naar hun financiële situatie.

Waar wordt er dan zoal naar gekeken?

Werknemers kunnen inloggen op de website van de pensioenverstrekker. Samen met de pensioenadviseur wordt er dan gekeken welke pensioenaanspraken de werknemer heeft opgebouwd. Het gaat dan in het bijzonder om het partnerpensioen en een eventueel nabestaandenoverbruggingspensioen (ANW hiaat verzekering).

Met name bij verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen komt het nogal eens voor dat de werknemer niet verzekerd is voor het nabestaandenoverbruggingspensioen. Dit is een extra pensioenuitkering aan de achterblijvende partner tot de Aow gerechtigde leeftijd van de achterblijvende partner).

Welke opties worden dan samen bekeken?

  • Welke pensioenuitkering ontvangt de achterblijvende partner op dit moment?
  • Kan het ouderdomspensioen ook nu al ingaan waarbij van de mogelijkheid gebruik gemaakt wordt om (een deel van) het ouderdomspensioen uit te ruilen voor een hoger partnerpensioen?

Aan de hand hiervan wordt dan samen gekeken welke optie het beste is voor in dit geval de achterblijvende partner. Hierbij moet ook altijd rekening worden gehouden met overige financiële vraagstukken zoals: de hypotheek, overige levensverzekeringen, banktegoeden, testament etc.

Ook bij een jongere werknemer kan het van belang zijn om een gesprek te hebben over hun financiële situatie. Hier is dan niet de optie aan de orde om het pensioen in te kunnen laten gaan en uit te ruilen, maar kunnen wel andere financiële zaken besproken worden.

Uit ervaring kan ik u mededelen dat het emotionele gesprekken zijn maar die door de werknemer en achterblijvende partner zeer op prijs gesteld worden.

Heeft dit blog jou op een of andere manier geraakt. Dan wil ik hiervoor mijn excuses aanbieden, dat is absoluut niet de bedoeling van dit blog.

Meer weten?

Neem dan eens contact op met mij. Dat kan via r.mulder@tenhag.nl of 06-10843038.

Ron Mulder

Ron Mulder

Pensioenadviseur