Op welke wijze zorg jij als HR-adviseur er voor dat de werknemer op bezoek gaat bij de specialist?

Pensioenadviseur

Een werknemer motiveren om op bezoek te gaan bij een specialist. Is dat wel de taak van een HR-adviseur? Of zijn dit privézaken? Deels. Vaak wordt het niet als eerste keus gezien om een medewerker een specialist te laten spreken, maar het gebeurd wél. Maar motiveer jij medewerkers eigenlijk wel om een pensioenadviseur te spreken?

En daar komen we bij de kern van deze blog, er dient te worden gekeken vanuit een breder perspectief. Bedenk welke verantwoordelijkheid jij als HR-adviseur hebt tegenover andere werknemers.

 

Hoe werk dat, een afspraak met een specialist?

Ben jij als werknemer langs gegaan bij een specialist? Dan weet je aan de hand van de conclusies van deze specialist hoe jij er medisch voorstaat. Er zijn in dit geval verschillende scenario`s denkbaar:

 1. De specialist kan nog geen diagnose stellen en er wordt een vervolgafspraak gemaakt.
 2. De specialist heeft een diagnose gesteld en er volgt een behandelplan.
 3. De specialist heeft een diagnose gesteld en een behandelplan is niet nodig.

De bovenstaande scenario`s zijn beiden gericht op gezond blijven én later te kunnen genieten van jouw welverdiende pensioen.

 

Maar hoe werkt een afspraak met een pensioenadviseur?

Ook een pensioenadviseur stelt conclusies. Maar deze conclusies geven inzicht in hoe jij er financieel voor staat. Hier zijn er ook meerdere scenario`s denkbaar:

 1. De specialist kan nog geen advies geven en er wordt een vervolgafspraak gemaakt.
 2. De specialist  heeft een eerste conclusie gesteld en er volgt een behandelplan.
 3. De specialist  heeft een advies gegeven en een behandelplan is niet nodig.

 

Waarom medewerkers een pensioenadviseur laten spreken?

Een medewerker in staat stellen om een goede financiële analyse te maken voor zijn oude dag. Dat is het doel van de Wet pensioencommunicatie die op 1 juli 2015 in werking is getreden.

Maar wie zet de eerste stap? Is dat de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf óf van de HR-adviseur?

In de praktijk is het zo dat de communicatie vanuit de pensioenverstrekker niet altijd duidelijk is. Zodoende is het belangrijk dat een goede HR-adviseur verantwoordelijkheid neemt en voor duidelijkheid zorgt met betrekking tot de financiële situatie van andere medewerkers.

 

Als HR-adviseur neem jij de verantwoordelijkheid wél! Dit kan zorgen voor een aantal (onverwachte) inzichten:

 • Op basis van de conclusies van de pensioenadviseur hoort een medewerker dat er een mogelijkheid is om vervroegd met pensioen te gaan. Hier had de werknemer al meerdere malen over nagedacht, maar nooit daadwerkelijk gedacht dat dit financieel mogelijk was.
 • Het verrast jou als HR-adviseur dat de medewerker er financieel zo goed voor staat, weer een zaak minder om je druk over te maken.
 • Er komt duidelijkheid en rust tussen de werkgever en werknemer over de financiële situatie van de desbetreffende werknemer.

 

Even concreet: een afspraak met een pensioenadviseur van ten Hag

Veel HR-adviseurs zien de voordelen van een pensioenadviseur al in. Op verzoek van meerdere van deze HR -adviseurs organiseren wij als ten Hag Pensioenadviseurs spreekuren binnen organisaties waar deze HR-adviseurs voor werken, mocht dit nou in loondienst of in samenwerkingsverband zijn.

Vaak zitten wij als pensioenadviseur een dag(deel) bij een onderneming. Tijdens deze periode kunnen medewerkers een afspraak inplannen. Bij deze afspraak is de HR-adviseur, namens de organisatie, altijd aanwezig. Per slot van rekening kent de HR-adviseur de situatie van de werknemers het beste.

 

Tijdens de afspraak bespreken onze pensioenadviseurs de financiële situatie van de medewerker. Wij staan niet alleen stil bij pensioen, zodoende neemt de medewerker vaak ook andere financiële gegevens als aangifte inkomstenbelasting en andere verzekerings- of bankproducten mee.

 

Onze ervaring leert ons dat medewerkers na deze afspraak

 1. In grote lijnen weten hoe hun financiële situatie eruit ziet óf eruit komt te zien bij pensionering.
 2. Weten of er nog hiaten zijn die opgevuld moeten worden na een onverhoopt overlijden.
 3. Weten of er een mogelijkheid is om parttime te gaan werken of eerder met pensioen te kunnen.

 

Wat houdt een behandelplan in?

Zoals eerder aangekaart kan het zo zijn dat de pensioenadviseur de diagnose stelt dat er een behandelplan nodig is. Neem het volgende voorbeeld: na een spreekuur is duidelijk dat een medewerker nadenkt om eerder met pensioen te gaan dan de reguliere AOW- of pensioendatum. Hij/zij wil graag vier jaar voor de pensioendatum stoppen met werken. In dat geval kijken de pensioenadviseur, de medewerker én de HR-adviseur samen naar wat mogelijk is op het gebied van pensioenuitkering.

 

Welke mogelijkheden zijn er?

Werknemers kunnen inloggen op de website van de pensioenverstrekker. Samen met de pensioenadviseur van ten Hag wordt er dan gekeken naar welke mogelijkheden een medewerker heeft met zijn/haar pensioenuitkering. Denk hierbij aan:

 

 • Het vervroegen van de pensioenuitkering naar de gewenste pensioenrichtleeftijd.
 • Kijken naar flexibiliseringsmogelijkheden.
  • Eerste jaren een hogere pensioenuitkering
  • Uitruilen van de pensioenaanspraken

 

In meerdere gevallen zien wij dat medewerkers na een gesprek met een pensioenadviseur de kans pakken om eerder (deels) van hun pensioen te gaan genieten.

 

Hoe wordt de aanvraag van de pensioenuitkering geregeld?

Wanneer in een gesprek met een van onze pensioenadviseurs naar voren komt dat een medewerker (deels) eerder met pensioen wil, dan is het aan de werknemer zelf om stappen te ondernemen. De HR-adviseur die aanwezig is bij het gesprek helpt hier dan wél bij. De HR-adviseur regelt samen met de medewerker hoe de medewerker richting pensioen kan gaan. Natuurlijk kan onze pensioenadviseur u hiermee behulpzaam zijn.

 

Meer weten?

Neem dan eens contact met een van onze pensioenadviseurs op. Dit kan via onze website of via pensioenadviseurs@tenhag.nl.

 

Auteur: Ron Mulder