Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen zijn onze makelaars geregisteerd bij VastgoedCert en lid van de NVM. Onze taxateurs zijn ingeschreven in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

NVMNVM Wonen

De NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) is de grootste vereniging voor makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. Doordat de NVM hoge eisen stelt aan de kwaliteit van haar leden kunt u ervan uitgaan dat NVM-leden beschikken over onder andere actuele markt- en vakkennis en kwalitatieve dienstverlening.

nrvtNederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Als centraal register van vastgoedtaxateurs houdt het NRVT toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en permanente educatie. Zo zorgt het NRVT ervoor dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van u als geregistreerde taxateur wordt geborgd. Kortom, als Register-Taxateur onderscheidt u zich en draagt u actief bij aan het vertrouwen in uw beroepsgroep.

VastgoedCert

VastgoedCert

Omdat er geen wettelijke beëdiging meer bestaat mag een ieder zich tegenwoordig makelaar of taxateur noemen. Met de oprichting van VastgoedCert bestaat een manier om te achterhalen wie zich een bekwaam makelaar/taxateur mag noemen. Opgericht in 2004 is deze organisatie een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs registreert aan de hand van hun vakbekwaamheid. Er zijn ruim 6500 makelaars en taxateurs geregistreerd die worden gecertificeerd op basis van de door VastgoedCert gestelde vereisten. Om toe te kunnen treden tot één of meerdere kamers van VastgoedCert moet er aantoonbaar voldaan worden aan de vakbekwaamheidseisen van de diverse kamers. Uiteraard zijn onze woning- en bedrijfsmakelaars VastgoedCert-gecertificeerd.

Dé vraagbaak voor expats en bedrijven

Het Expat Center Twente helpt expats op weg in de regio en ontzorgt bedrijven die werken met expats. Deze hoger opgeleide buitenlandse kenniswerkers en de HR managers van geïnteresseerExpat Centerde bedrijven kunnen bij het Expat Center terecht met vragen over regelgeving, wonen en scholing. Daarnaast organiseert het Expat Center ontmoetingsbijeenkomsten voor expats om zo op informele wijze de International Community in Twente uit te breiden.Expat Center
Naast de vestiging in Hengelo, is elke maandag het gecombineerde loket van het Expat Center, de Immigratie & Naturalisatie Dienst (IND) en gemeente geopend in het Stadskantoor van Enschede.