Makelaarsgroep

Mochten wij onverhoopt niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kunt u als consument of professionele opdrachtgever het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Makelaardij  (algemene klachten)of bij de Raad van Toezicht NVM (klachten over de handelswijze van de makelaar). Meer informatie hiertoe treft u aan in de brochure NVM-klachtenprocedure (consument).

Financiële dienstverleningsgroep (verzekeringen, pensioenen en hypotheken)

Mochten wij samen niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen dan kunt u zich wenden tot Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Natuurlijk kunt u ons in eerste instantie telefonisch van uw klacht op de hoogte brengen. Hopelijk komen we er op die wijze snel met elkaar uit. Maar het kan ook zijn dat de kwestie iets ingewikkelder ligt. In dat geval verzoeken wij u de klacht schriftelijk of per email bij ons in te dienen.