Taxatie commercieel vastgoed

MG_klein formaat tbv websiteVoor diverse doeleinden kan een deskundige beoordeling van de waarde van bedrijfsmatig vastgoed van belang zijn. Niet alleen dient deze waarde vakkundig en nauwkeurig te worden vastgesteld, maar deze waardebeoordeling dient ook aan alle geldende richtlijnen te voldoen. Een dergelijke beoordeling van de waarde van uw vastgoed is bij ten Hag in goede handen. Aan de hand van een beproefde methodiek, die met de uiterste zorgvuldigheid wordt gehanteerd, taxeren de specialisten van ten Hag bedrijfsmakelaars de waarde uw vastgoed en vertalen deze naar een uniform format, dat overal wordt geaccepteerd. De gehanteerde methodiek en het voornoemde format voldoen uiteraard aan de geldende nationale en internationale richtlijnen. Deze richtlijnen zijn van tijd tot tijd aan verandering onderhevig. ten Hag houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, waardoor onze taxatierapporten altijd voldoen aan de meest recente richtlijnen.

Te hanteren taxatierichtlijnen

Afhankelijk van de opdracht en de opdrachtgever kunnen onder andere de volgende taxatierichtlijnen in acht worden genomen:

 • ROZ-IPD Vastgoedindexrichtlijnen
 • Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindexrichtlijnen
 • International Financial Report Standards (voorheen IAS)
 • Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ)
 • European Valuation Standards (EVS)
 • International Valuation Standards (IVS)

Betrouwbaar taxeren vereist een grote mate van deskundigheid en regionale bekendheid. Bij ten Hag wordt deze deskundigheid opgebouwd door jarenlange ervaring en het doorlopend actualiseren van algemene en specifieke kennis. Onze uitgebreide kennis van de regio komt voort uit het doorlopend uitvoeren van talloze taxaties in de regio, alsmede door onze overige activiteiten als bedrijfsmakelaars. ten Hag is breed gespecialiseerd en is mede daardoor in staat om elk stuk bedrijfsmatig vastgoed vakkundig op haar werkelijke waarde te beoordelen. Elk waardeoordeel van onze kant wordt degelijk onderbouwd, zodat nagegaan kan worden hoe wij tot dit oordeel zijn gekomen, hetgeen de betrouwbaarheid van de taxatie vergroot. Wij taxeren op uniforme, breed geaccepteerde wijze, wat van belang is voor zowel u als opdrachtgever zelf dan wel voor eventuele andere adviseurs van de opdrachtgevers. Hierbij kunt u denken aan accountants, advocaten, notarissen en eventuele andere belanghebbenden, zoals belastinginspecteurs en banken.

Partijen waarvoor ten Hag regelmatig taxaties uitvoert, zijn bijvoorbeeld woningcorporaties, beleggers en pensioenfondsen.

Taxatiedoeleinden

U kunt ons schakelen voor uitgebreide taxatierapporten voor velerlei doeleinden, waaronder:

 • aan- en verkoopbeslissingen;
 • aan- en verhuurbesluiten;
 • fusiebesprekingen;
 • financiering onder hypothecair verband;
 • projectontwikkeling;
 • ROZ/IPD vastgoedindex
 • Jaarrekening;
 • Aedex/IPD Corporatie Vastgoedindex;
 • minnelijke waarderingen met de Belastingdienst;
 • arbitrage, zoals huurgeschillen;
 • grondwaardebepaling, bijvoorbeeld ten behoeve van uitgifte in erfpacht;
 • contra-expertise;
 • WOZ-geschillen;
 • onteigeningszaken;
 • hertaxatie voor banken (bedrijfstaxaties dienen iedere drie jaar geactualiseerd te worden).

Wij taxeren onder andere voor de volgende banken: Rabobank, ABN AMRO Bank, ING Bank, Volksbank (Duitsland) en SNS Bank.

Taxatiemethodiek

Bedrijfstaxaties worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) en voldoen derhalve ze aan de hoogste kwaliteitsstandaarden in de markt.

ten Hag is tevens ingeschreven in het register NRVT-register Bedrijfsmatig Vastgoed – Groot Zakelijk (taxeren vastgoed boven 5 miljoen euro).

ten Hag beschikt tevens over RICS-gecertificeerde taxateurs, waardoor u ook voor de meer complexe taxaties bij ons terecht kunnen. Deze certificering vertegenwoordigt de hoogste integriteitsstandaarden van bedrijfsvoering in de vastgoedbranche. RICS is een internationale belangenorganisatie voor Chartered Surveyors; dit zijn professionals die binnen de verschillende vakgebieden van het vastgoed werkzaam zijn.

Wilt u een afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken met een van de taxateurs van ten Hag, dan kunt u ons telefonisch bereiken op een van de volgende nummers.

 • Enschede-Almelo-Hengelo: (053) 850 60 70
 • Deventer-Apeldoorn-Zutphen: (0570) 666 999
 • Doetinchem: (0314) 33 24 91
 • Zwolle: (038) 426 99 88

U kunt in plaats daarvan ook een mail sturen naar bedrijfsmakelaars@tenhag.nl. Door ervoor te kiezen om uw taxatieopdracht door ten Hag te laten uitvoeren, kiest u voor een organisatie die binnen haar eigen bedrijfstak ‘best practice’ volledig accepteert en omarmt, en deze daarnaast mede helpt ontwikkelen.