Risk & insurance: Het ondergeschoven kindje bij overnames en dagelijkse bedrijfsvoering.

Een verzekering die niet aansluit op de mogelijke bedrijfsrisico’s en deze dus niet of nauwelijks afdekt. We zien het in de praktijk maar al te vaak. De verzekering is dan niet meer dan een lege ‘huls’ en biedt alleen schijnveiligheid.

Verzekeren is geen onderwerp waar de gemiddelde ondernemer warm voor loopt. Maar een adequaat risk & insurance-beleid beschermt niet alleen de ondernemers en bestuurders, maar ook eventuele aandeelhouders.

Wel of niet gedekt?

Toch is er bij bijvoorbeeld overnametrajecten vaak opvallend weinig aandacht voor verzekeringen. De lijst met aanwezige polissen wordt afgevinkt; naar welke risico’s feitelijk zijn afgedekt en welke zijn uitgesloten wordt lang niet altijd gekeken. Indien een medewerker schade oploopt in verband met zijn werk, zal de werkgever daar vaak voor moeten opdraaien, tenzij hij zich goed heeft verzekerd. Maar wat nou als je een bedrijf overneemt en bij schade blijkt dat er geen dekking is voor letselschade van werknemers tijdens montagewerkzaamheden bij derden? De kans is aanwezig dat de ondernemer persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld op basis van Goed Werkgeverschap artikel 7:611 BW.

Verzekerbare risico’s

Onderzoek toont aan dat maar liefst de helft van alle bedrijven niet goed is verzekerd. Ondernemers houden zich -begrijpelijk- liever bezig met hun dagelijkse business. Verzekeringen zijn een noodzakelijk kwaad waar weinig aandacht voor is, zeker bij succesvolle start-ups en snelle groeiers zie je snel scheefgroei ontstaan, waardoor risico en dekking niet meer op elkaar aansluiten. Met alle gevolgen van dien.

Aansprakelijk

Maar ook wanneer een veelbelovend portfoliobedrijf strategisch in zee gaat met een private equity-investeerder, is er regelmatig geen tot weinig aandacht voor risk & insurance. En dat is best opmerkelijk. Het is namelijk niet ondenkbaar dat investeerders de bestuurder van een private equity fund aansprakelijk stellen als zij hun inleg zien verdampen door slecht risk & insurance-beleid.

Second opinion

Een samenwerking met externe investeerders kan een enorme impact hebben op een bedrijf. Dan is het verstandig om een onafhankelijke adviseur te betrekken bij de beoordeling van de verzekeringsportefeuille. De bestuurder zal hiervoor het liefst de eigen intermediair inschakelen, maar vanuit investeerdersoogpunt is een second opinion van een andere adviseur raadzaam.

Verplicht bij een pensioenfonds?

Een risk & insurance-hiaat hoeft niet alleen te gaan om schadeverzekeringen. Ook als bedrijfsactiviteiten gaan vallen onder een verplicht pensioenfonds speelt dit een rol. Het kan dan zijn dat een bedrijf met terugwerkende kracht pensioenpremies moet betalen waardoor de bedrijfscontinuïteit in gevaar wordt gebracht. De aandeelhouders kunnen hiervoor het bestuur aansprakelijk stellen. Ga dus altijd na of een bedrijf valt onder een verplichts pensioenfonds. Bij de start, maar ook op momenten dat bedrijfsactiviteiten wijzigen, een overname plaatsvindt of een bedrijfsonderdeel wordt verkocht.

ten Hag verzorgt due diligence-onderzoeken voor diverse private equity-fondsen. Bijvoorbeeld op het gebied van schadeverzekeringen, pensioenregelingen en overige employee benefits. Meer weten? Bel me voor een afspraak: 06–517 696 71. Benieuwd naar mijn blog over bestuurdersaansprakelijkheid? Je leest ‘m hier.

(door Anja Brunink)

Anja Brunink

Anja Brunink

Manager hypotheken/ manager verzekeringen