,

Het leed dat bestuurdersaansprakelijkheid heet

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Misschien het meest ondergeschoven kindje in verzekeringsland. Onterecht. Vaak hebben bestuurders en commissarissen geen idee wat hen boven hun hoofd hangt als het onbedoeld misgaat. Wat is bestuurdersaansprakelijkheid precies en hoe verzeker je het?

Bestuurdersaansprakelijkheid gaat verder dan de DGA die zich veilig waant binnen de muren van de B.V. of N.V. Het gaat ook om de loyale clubman en/of -vrouw die vol enthousiasme plaatsneemt in het bestuur van de plaatselijke voetbaltrots. Of de eigenaar van een appartement die toetreedt tot de Vereniging van Eigenaren.

Rechtspersoon aansprakelijk

Wanneer is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid? De algemene regel is dat een rechtspersoon, een B.V. of N.V. bijvoorbeeld, aansprakelijk is voor haar eigen schulden. De rechtspersoon gaat zelfstandig verplichtingen aan en is eraan gehouden deze na te komen. Maar in bepaalde gevallen kan de aansprakelijkheid ook bij de bestuurder(s) liggen. Er hoeft dan niet persé sprake te zijn van aantoonbaar onbehoorlijk bestuur.

Steeds vaker richten partijen, denk aan curatoren, hun pijlen op (vermeende) persoonlijke aansprakelijkheid. Zij kunnen een bestuurder/ commissaris daarbij in het gehele privévermogen aanspreken. Is er de indruk dat onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van bepaalde misstanden, dan geldt ‘omgekeerde bewijslast’. Het is aan de bestuurder(s) om te bewijzen dat hen, hem of haar geen blaam treft.

Wanneer geldt bestuurdersaansprakelijkheid?

Heeft een bestuurder, plat gezegd, de kluit belazerd, dan is de situatie duidelijk. Maar een bestuurder kan ook voor minder aansprakelijk worden gesteld. Enkele voorbeelden.

  1. De bouw van het nieuwe clubhuis

Het bestuur van de plaatselijke voetbalvereniging geeft een aannemer annex sponsor van de club opdracht om het clubhuis te verbouwen. Tijdens de bouw gaat de aannemer failliet.  De voetbalvereniging stelt als rechtspersoon het verantwoordelijke bestuur persoonlijk aansprakelijk omdat het onvoldoende heeft onderzocht of de aannemer kredietwaardig is.

  1. Onvolledige boekhouding

Een onderneming vraagt na een periode vol tegenslagen het faillissement aan. De curator constateert dat de boekhouding op een aantal punten onvolledig is. Zo heeft de -voormalige- boekhouder steken laten vallen en is de jaarrekening te laat gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. De curator stelt de bestuurder van de onderneming aansprakelijk voor onbehoorlijk bestuur.

  1. Doelbewust vermogen onttrekken

Het lijkt of de DGA vermogen heeft onttrokken van een verliesgevende dochtermaatschappij om het vermogen van de groep veilig te stellen. Ook worden een paar –voor het bedrijf belangrijke- debiteuren net voor het faillissement betaald. Dit kan worden aangemerkt als een ‘paulianeuze handeling’. Wellicht ten overvloede: mocht het inderdaad blijken dat er opzet in het spel is, oftewel paulianeus handelen, dan biedt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering geen dekking.

  1. Verplichtstelling Bedrijfstakpensioenfonds (BPF)

De activiteiten van een vooruitstrevende onderneming beginnen steeds meer te verschuiven. Het bedrijf komt daarmee onder een verplicht Bedrijfstakpensioenfonds te vallen, maar sluit zich daar niet bij aan. Het bedrijf krijgt een boete van het BPF en moet met terugwerkende kracht deelnemen. De financiële impact is uiteraard enorm en levert een gevaar op voor de bedrijfscontinuïteit. De aandeelhouders stellen de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de totale vermogensschade.

 

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor financiële schade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen zijn er in diverse varianten. Het mag duidelijk zijn dat het gaat om een specialistisch product waarin details doorslaggevend kunnen zijn. Het afsluiten van een dergelijke verzekering vraagt dan ook om gedegen kennis en een kritische benadering.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via verzekeringsadviseurs@tenhag.nl of kijk verder op onze website voor meer informatie omtrent onze dienstverlening.

(Door Anja Brunink)

Anja Brunink

Anja Brunink

Manager hypotheken/ manager verzekeringen