Meer doen met je pensioen

Onlangs is het wetsvoorstel ‘Bedrag ineens, regeling vervroegd uittreden (RVU) en verlofsparen’ naar de Tweede Kamer gegaan. Mocht het je zijn ontgaan: dit gaat over pensioenen. En dus zeer waarschijnlijk ook over jouw toekomstige inkomen.

Het pensioen. Een onderwerp dat bij de meesten niet hoog op het prioriteitenlijstje staat. Sterker nog: veel mensen zijn niet op de hoogte van hun pensioensituatie en hebben geen idee waar ze na hun werkzame leven financieel aan toe zijn. Het goede nieuws: als het aan minister Koolmees ligt, krijg je nog meer keuze in hoe je jouw opgebouwde pensioen wilt laten uitkeren.

De minister licht toe

In een toelichting schrijft minister Koolmees (Sociale Zaken): “Voor een weloverwogen keuze is ook een berekening van de gevolgen nodig. En zonder overzicht over de totale financiële en privé-situatie van de aanspraakgerechtigde is het niet mogelijk om de gevolgen in kaart te brengen. Dit betekent dat het voorstel meebrengt dat een weloverwogen keuze eigenlijk alleen met behulp van een financieel planner of andere deskundige zal kunnen worden gemaakt. Dit zijn kostbare trajecten.”

Een stukje achtergrond

Iedereen wil uiteraard een pensioenregeling en -uitkering die voor hem of haar zo gunstig mogelijk uitpakt. Eerder stoppen met werken is een wens die ik vaak hoor. Ook vragen mensen zich af hoe ze het leeftijdsverschil met een nog werkende partner financieel overbruggen. Of denk aan het samenvoegen van opgebouwde pensioenen, het afstemmen op de hypotheek en op aanwezige lijfrentes en het tegen elkaar uitruilen van pensioenvormen.

Kostbaar traject of…?

Er zijn allerlei keuzemogelijkheden die bepalend zijn voor het netto besteedbaar inkomen na pensionering. Keuzes die je vaak nu al kunt maken en die door het pensioenakkoord en de Wet verbeterde premieregeling verder worden uitgebreid. Volgens de minister is het dus slim om daarbij advies in te winnen bij een financieel planner of pensioenadviseur. Een ‘kostbaar traject’? Daarover wil ik twee dingen zeggen:

  1. Bij pensionering maak je éénmalig meerdere keuzes. Waarschijnlijk hangt je inkomen voor de rest van je leven daarvan af. Verkeerde keuzes kunnen dus inderdaad kostbaar uitpakken.
  2. Wij beschikken niet alleen over expertise en jarenlange ervaring, maar ook over technische tools die een goede pensioenplanning voor iedereen toegankelijk en betaalbaar maken. Met de modernste software maken wij een ‘financiële foto’ die het effect van de gemaakte keuzes duidelijk laat zien.

We helpen je graag

Meer weten? Bel mij (06 – 517 696 71) of mijn collega Martin Eshuis (06 – 517 695 78). Benieuwd naar Martins blog over de pensioenregeling voor payrollwerkgevers? Je leest ‘m hier.

Ben Brefeld

Ben Brefeld

Financieel Planner / Pensioenadviseur