,

Wat neemt u als zzp’er van de fruitschaal?

Een zzp’er is een zelfstandige zonder personeel. Maar je wordt en bent niet zomaar zelfstandige. Daar gaat nog een heel proces aan vooraf.

Een zzp’er denkt in de startfase veelal wél aan de bedrijfsfinanciering en aan opdrachten, maar staat niet altijd stil bij de financiële zekerheid voor zichzelf en voor de gezinsleden. Waar een zzp’er zoal aan kan/moet denken zal ik in dit blog uitleggen.

Fruitschaal

Als ik een advies geef gebruik ik de metafoor van de fruitschaal nog wel eens. Deze fruitschaal vul ik met allerlei adviezen en zelf neem je er uit wat je lekker (lees noodzakelijk) vindt. Maar waar gaan deze adviezen dan over?

  1. Ziekte of arbeidsongeschiktheid
  2. Nabestaandenpensioen
  3. Sparen voor de oudedag

Ziekte of arbeidsongeschiktheid

Als zzp’er kun je geen aanspraak maken op een uitkering vanuit het sociale stelsel. Dit in tegenstelling tot een werknemer. Als advies geef ik aan om hiervoor een verzekering af te sluiten. De hoogte van de premie is afhankelijk van een aantal keuzes die je maakt.

  • Tot welke leeftijd wens je een uitkering te ontvangen (eindleeftijd)?
  • Hoogte van de verzekerde bedragen
  • Worden de verzekerde bedragen wel of niet geïndexeerd?
  • Je beroep
  • Gedurende welke periode wens je geen uitkering te ontvangen (wachttijd)?

Nabestaandenpensioen

Als werknemer neem je veelal deel in een pensioenregeling van de werkgever, deze pensioenregeling eindigt op het moment dat je uit dienst gaat. Als startpunt voor mijn advies kijk ik dan meestal naar de situatie van het moment dat je nog in loondienst was. Zo kijk ik dan naar de hoogte van het toegezegde partner-, wezen- en nabestaandenoverbruggingspensioen. Om je achterblijvende partner goed verzorgt achter te laten adviseer ik om in privé een netto overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De combinatie van een dalende en gelijkblijvende risicoverzekering sluit hierbij het besta aan.

Waarom een netto overlijdensrisicoverzekering? De achterblijvende partner ontvangt na een onverhoopt overlijden een bedrag ineens en deze kan zelf dan periodiek een bedrag hiervan gebruiken ter aanvulling op het netto te besteden inkomen.

Sparen voor de oudedag

Sommige zzp’ers zijn verplicht deel te nemen in een pensioenregeling van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds (bijv een schilder). Zelf ben ik van mening dat een spreiding van je toekomstige inkomen de meeste stabiliteit geeft naar de toekomst toe.

Meer weten?

Wil je meer informatie over pensioen als zzp’er? Neem dan gerust contact met mij op, 06-10843038 , r.mulder@tenhag.nl.

Auteur: Ron Mulder

Ron Mulder

Ron Mulder

Pensioenadviseur