,

Werkzaamheden `De Kop` Enschede

De komende jaren wordt er gewerkt aan de openbare ruimte van het gebied De Kop met haar omliggende straten. De Haaksbergersraat, Ripperdastraat, De Ruyterlaan, Nijverheidstraat, Piet Heinstraat en de Beltstraat krijgen een nieuwe inrichting. Deze inrichting maakt het gebied groener en aantrekkelijker en zorgt voor een bereikbaar centrum. De Kop is het meest ingrijpende binnenstedelijke bouwproject van Overijssel. In juni 2019 starten de eerste werkzaamheden rondom de rotonde Haaksbergerstraat met de Ripperdastraat. Deze werkzaamheden zullen gevolgen hebben voor bezoekers van onze vestiging in Enschede.

Een greep uit de veranderingen:

  • Verleggen van de inrit H.J. van Heekgarage West;
  • Vervanging van de twee rotondes op de Haaksbergerstraat door kruispunten met verkeerslichten;
  • Versterken van de Stadscampus door deze met een plein te verbinden;
  • Extra waterberging in de Haaksbergerstraat;
  • Verbeteren van de inrit Q-park Zuidmolen;
  • Een goede verbinding van De Kop met de binnenstad en de Stadscampus.

Volgens planning wordt er van juni 2019 tot juni 2020 gewerkt aan de herinrichting van een deel van de Ripperdastraat, Haaksbergerstraat en Nijverheidstraat en wordt de rotonde Haaksbergerstraat-Ripperdastraat vervangen door een kruispunt met verkeerslichten. Daarnaast worden kabels en leidingen vernieuwd en verlegd in voornamelijk de trottoirs langs de Pijpenstraat, Beltstraat, Nijverheidstraat, Koningstraat, Haaksbergerstraat en naast de te verleggen inrit van de H.J. van Heekgarage. Na deze werkzaamheden starten de werkzaamheden aan de inrit Van Heek-West en volgt ook de herinrichting van de andere straten.

 

Bereikbaarheid

Voor bezoekers van onze vestiging in Enschede hebben de werkzaamheden verschillende gevolgen. Voor de doorgaande route geldt voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers een omleiding. Op onderstaande routekaarten ziet u aan welke straten er gewerkt wordt, wat de omleidingsroutes zijn en hoe de parkeergarages bereikbaar blijven.

Routekaart gemotoriseerd verkeer

Routekaart fietsers

Flyer

Factsheet

Laatse updates

 

Ontwerp ontwikkellocaties De Kop

De werkzaamheden in de openbare ruimte gaan vooraf aan de bouw van vier ontwikkellocaties. Deze locaties hebben verschillende bouwhoogtes met ruimte voor ruim 500 appartementen, kantoren, horeca of andere commerciële invulling. De inrichting tussen de locaties is groen en autoluw. Zo ontstaat er een levendig, verbindend en aantrekkelijk gebied om in te verblijven. De nieuwe stadswijk is naar verwachting in 2025 klaar. De verwachting is dat in het najaar van 2020 de bouw van de eerste ontwikkellocatie op de plek van het voormalige Dish-hotel start.