Vraag naar logistiek vastgoed naar recordhoogte

Logistiek vastgoed bedrijfshal

De markt voor logistiek vastgoed in Nederland stond in 2018 in het teken van een grote vraag naar distributiecentra en grootschalige opslagruimten, zowel door bedrijven (logistieke dienstverleners, retailers en producenten) als door beleggers. Sterker nog: de vraag naar logistiek vastgoed was nog nooit zo groot als in het afgelopen jaar. Dit is één van de conclusies die kunnen worden getrokken uit de door NVM Business uitgebrachte publicatie Logistiek vastgoed in cijfers 2018.

Volgens de NVM-publicatie is vorig jaar in totaal 3,1 miljoen vierkante meter logistiek vastgoed afgezet. Daarbij ging het ook om gebouwen die door bedrijven zelf voor eigen rekening werden neergezet. Verder wat het opvallend dat van de in 2018 gerealiseerde afzet bijna 2,2 miljoen vierkante meter betrekking had op nieuwbouw; een duidelijke verbetering betekende. Behalve een grotere vraag naar nieuwbouw, werd de markt ook gekenmerkt door een toename van het aantal gehuurde ruimten. Het zuiden van het land nam – net als in andere jaren overigens – het grootste deel van de vraag naar logistiek vastgoed voor zijn rekening.

Ondanks de grote vraag naar logistiek vastgoed ging in 2018 het direct beschikbare aanbod van distributiecentra en grootschalige opslagruimten nauwelijks omlaag. Dit komt doordat er door beleggers en projectontwikkelaars meer logistieke gebouwen op risico in aanbouw werden genomen,

Bron: https://www.nvm.nl/actueel/persberichten/2019/05logistiekvastgoed