ten Hag Prestatieprijs 2016

ten Hag Prestatieprijs 2016

Museumdirecteuren Zwolle en Enschede verdienen ten Hag Prestatieprijs 2016

ENSCHEDE – “Twee vernieuwers en bouwers op museaal gebied” noemde juryvoorzitter Wilma van Ingen Ralph Keuning (directeur van museum De Fundatie in Zwolle) en Arnoud Odding (directeur van Rijksmuseum Twente in Enschede). Dinsdag krijgen zij de ten Hag Prestatieprijs 2016 uitgereikt. Beide trekken grote groepen mensen van buiten de regio, onder meer met de dubbeltentoonstelling van Joseph Turner afgelopen winter. Daarmee hebben zij een nieuw bewustzijn aangewakkerd van het belang van musea en de meerwaarde van zulke voorzieningen in het werkgebied van ten Hag makelaars & financiële dienstverleningsgroep.

“Odding en Keuning leiden heel verschillende musea, maar ze doen dat met enorme geestdrift  en overtuiging. En als dat soms samenkomt, dan ontstaat iets van internationale allure”, aldus de jury.
De prijs werd dinsdagmiddag uitgereikt tijdens de ten Hag relatiedag in de Grolsch Veste in Enschede. Ieder jaar gaat de prijs naar een persoon, groep of instantie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor Oost-Nederland, het werkgebied van ten Hag. Een deskundige jury, bestaande uit Clemence Ross, Albertjan Peters en voorzitter Wilma van Ingen maakt ieder jaar een zorgvuldige afweging. Dit jaar stelden zij de culturele sector centraal. Zeker in Oost-Nederland zijn de budgettaire aanslagen vanuit het Rijk hard aangekomen. Toch weten diverse culturele instanties om, tegen alle wind in, met succes nieuwe producties te realiseren, zoals de Nationale Reisopera en het Orkest van het Oosten. Van Ingen haalde ook de kunstacademie van Oost-Nederland, Artez, aan, dat ondanks de door het rijksbeleid veroorzaakte reorganisaties is doorgegaan met het geven van kunstonderwijs. “Kunstaanbod en aanbod van kunstonderwijs zijn niet alleen voorwaarden voor een goed leef- en werkklimaat. Steeds duidelijker is het, dat zij aanmerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling en instandhouding van een creatief en innovatief klimaat. De economische betekenis daarvan is groot.”

Ook Museum De Fundatie te Zwolle en het Rijksmuseum Twente hebben zich succesvol ontworsteld aan financiële en organisatorische problemen. Zij richten zich op publieksbelangstelling, op maatschappelijke ontwikkeling en op de netwerksamenleving. “In Zwolle is sinds 2007 onder de bezielende leiding van directeur Ralph Keuning een prachtig complex met een nieuwe uitstraling ontstaan. Maar ook de exposities dragen daar enorm aan bij. Had het museum in 2007 ca. 30.000 bezoekers, in 2015 waren dat er tien keer zo veel.”
De metamorfose van het Rijksmuseum Twente voltrok zich nog sneller. “Directeur Arnoud Odding slaagde er vanaf 2012 in zijn ideeën over het moderne museum vorm te geven in Enschede. Een museum midden in de maatschappij, moet het zijn. Odding is ervan overtuigd, dat je ook in de kunst producten moet brengen waar vraag naar is. Niet door op de kwaliteit te beknibbelen, maar door goed na te denken over je aanbod.”

Opleving van de markt
Behalve de bekendmaking van de winnaars van de Prestatieprijs was er meer positief nieuws op de relatiedag. Directievoorzitter Michel ten Hag vertelde enthousiast over de grote opleving van de woningmarkt. “Naast het toegenomen consumentenvertrouwen is de lage rente een belangrijke impuls voor de markt”, benadrukte hij. Daar zit ook een keerzijde aan: “Deze lage rente is een groot probleem om rendement op geïnvesteerde gelden in onze pensioenpotten te maken. Door deze lage rente worden pensioenregelingen als het middelloon- en eindloonstelsel onbetaalbaar. Er is een grote discrepantie tussen het verwachte pensioen en het daadwerkelijke pensioen. Om deze redenen moet er gecommuniceerd gaan worden vanuit de werkgever naar de werknemer, zoals de wetgever beoogd met de
Wet Pensioencommunicatie. De pensioenspecialisten van ten Hag kunnen helpen om inzicht te krijgen in de kosten van een pensioenvoorziening en de uitkering na de pensioendatum. De communicatie naar de werknemers is hierbij een onderdeel dat zij de werkgever graag uithanden nemen.

Uit de hoek van Reimarkt waarin ten Hag deelneemt zijn er ook positieve geluiden. Michel ten Hag: “Wij gaan als Reimarkt dit jaar een kleine 1.000 woningen in Enschede en omstreken verduurzamen.”