Michel ten Hag nieuwe penningmeester NVM

De Ledenraad van de NVM heeft Michel ten Hag, NVM-Makelaar en verbonden aan ten Hag Groep B.V, benoemd tot lid van het Algemeen bestuur. Hij volgt hiermee de huidige penningmeester/lid holdingdirectie Cees Kimmel op. De voordracht van Michel ten Hag is tot stand gekomen na een selectie door een selectiecommissie, ondersteund door het bureau GasselingSearch.

De commissie is van mening dat Michel ten Hag:

  • Een brede ervaring op zakelijk en maatschappelijk terrein heeft
  • Actief is zowel in de financiële wereld, als ondernemer en in diverse bestuurlijke rollen
  • Het geluid vanuit het ledenperspectief duidelijk en overtuigend kan inbrengen. Ten Hag levert naar het oordeel van de commissie een serieuze bijdrage aan de ontwikkeling van het makelaarsvak en de positie van NVM.
  • Staat voor een positieve en effectieve samenwerking met de overige leden van het Bestuur, de Ledenraad en de directie van NVM.

De commissie heeft met Michel ten Hag uitgebreid gesproken over zijn beweegredenen om de overstap naar NVM te maken en is ervan overtuigd dat ook hij zelf een gemotiveerde en duurzame keuze heeft gemaakt. De Ledenraad steunde de voordracht, waarna Michel ten Hag door NVM-voorzitter Ger Jaarsma is gefeliciteerd.