Hypotheek nodig in 2022? Dit zijn de nieuwe regels.

Hypotheek nodig in 2022? Dit zijn de nieuwe regels.

1. Nieuwe NHG-regels
Een hypotheek afsluiten met NHG kan in 2022 tot een bedrag van € 355.000. In 2021 was de grens nog op € 325.000, maar vanwege de stijgende huizenprijzen wordt die grens met € 30.000 verhoogd. Als er sprake is van energiebesparende voorzieningen, dan ligt de grens vanaf 1 januari op € 376.300 (dit was € 344.500 in 2021). Daarnaast daalt de eenmalige provisie die je moet betalen bij het afsluiten van een NHG-hypotheek van 0,7 procent naar 0,6 procent van het hypotheekbedrag.

2. Minder hypotheekrenteaftrek voor hoge inkomens
De hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens wordt in 2022 verder afgebouwd. In het nieuwe jaar mogen inkomens boven de € 69.398 nog maar 40 procent aftrekken bij hun belastingaangifte. In 2021 was dat tarief nog 43 procent.

3. Private leasecontracten gaan zwaarder wegen op de maximale hypotheek
Mensen met een private lease auto kunnen in 2022 minder hypotheek krijgen. Vanaf 1 januari wordt het private leasecontract namelijk voor 100 procent geregistreerd bij het BKR, terwijl dat nu nog maar 65 procent is. Dit zal ervoor zorgen dat het maximale hypotheekbedrag daalt.

4. Eenverdieners kunnen in veel gevallen meer lenen
Ieder jaar maakt het Nibud nieuwe woonquotes bekend. Dit is het percentage van het inkomen dat aan wonen mag worden besteed. De woonquotes hebben invloed op het maximale hypotheekbedrag. Uit de woonquotes blijkt dat veel eenverdieners in 2022 meer kunnen lenen. Ook tweeverdieners met een laag inkomen kunnen meer lenen in 2022, terwijl de maximale hypotheek voor tweeverdieners met midden- en hoge inkomens ongeveer gelijk blijft. Benieuwd of jij volgend jaar ook meer kan lenen? Neem (vrijblijvend) contact met ons op.

Wat blijft hetzelfde?

Ook in 2022 hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen als je 35 jaar of jonger bent en een woning koopt van maximaal 4 ton. Dit is wel een eenmalige regeling, dus als je al een keer gebruik hebt gemaakt van deze vrijstelling dan kun je er geen aanspraak meer op maken. Ook geldt in 2022 nog steeds dat voor tweeverdieners geldt dat het inkomen van de minst verdienende partner voor 90 procent mee wordt geteld.

Ook de NHG (Nationale Hypotheek Garantie) ervaren de gevolgen van de prijsstijgingen. Steeds meer mensen kopen een woning zonder het vangnet van NHG, omdat er steeds minder woningen onder de kostengrens te koop staan. In 2022 zal de NHG-kostengrens stijgen van €325.000 naar €355.000. In januari 2022 ligt de gemiddelde huizenprijs naar verwachting rond de €400.000.

Zowel de borgtochtprovisie als de NHG-kostengrens worden jaarlijks opnieuw bepaald via een afgesproken methodiek. Hiervan is het doel enerzijds meer stabiliteit op de woningmarkt creëren en anderzijds de toegang behouden en zorgen dat consumenten een hypotheek met NHG kunnen afsluiten. Deze methodiek is vastgesteld samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën. Daarom zal de NHG-kostengrens in een periode van stijgende woningprijzen minder hard omhoog gaan en gaat deze in een periode van dalende woningprijzen minder hard omlaag. Ook bij de borgtochtprovisie is stabiliteit het uitgangspunt: deze zal in een periode van een opgaande economie minder hard dalen en in een neergaande economie minder hard hoeven stijgen. Hierdoor wordt de woningmarkt niet onnodig opgejaagd in de huidige marktsituatie en niet onnodig afgeremd in een periode waarin veel verliezen gedekt moeten worden.

Stabielere woningmarkt

De kostengrens voor woningen wordt vastgesteld aan de hand van historische maandelijkse gemiddelde koopsommen. Voor 2022 wordt de kostengrens gebaseerd op de afgelopen 27 maanden gerekend tot en met augustus 2021, vermeerderd met 4% om beter aan te sluiten bij de gemiddelde woningprijs. De kostengrens ontwikkelt zich hierdoor gelijkmatiger dan de woningprijzen en draagt daarmee bij aan een stabielere woningmarkt. De kostengrens zal in 2022 stijgen van de huidige € 325.000 naar € 355.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd dan is de grens 6% hoger, namelijk € 376.300 in 2022 (van € 344.500 in 2021).

Lagere borgtochtprovisie

In 2021 betalen woningkopers 0,7% over de hoogte van hun hypotheek voor het afsluiten van NHG. Per 1 januari 2022 zal de borgtochtprovisie afnemen naar 0,6%. De borgtochtprovisie maakt het mogelijk om de missie uit te voeren en er voor de consument te zijn, ook in crisistijden. Door middel van onderliggende scenario’s kan NHG bepalen of het de risico’s met een hoge zekerheid kan dragen. Een gedeelte van de borgtochtprovisie draagt NHG af aan het Rijk, in het geval NHG ooit de achtervang vanuit het Rijk nodig zou hebben.