,

Energiebesparing bij nieuwbouw

Energiebesparende maatregelen: ook bij nieuwbouw! 

Veel mensen denken dat bij een nieuwbouwwoning extra leenruimte voor energiebesparende maatregelen niet mogelijk is. Dat is een misverstand.
Deze gedachtegang wordt veroorzaakt doordat nieuwbouwwoningen al energiezuinig zijn. Een nieuwbouwwoning heeft, conform het bouwbesluit 2015, al een minimale EPC-waarde van 0,4.

Maar wat als je deze nieuwbouwwoning nog energiezuiniger wil maken? Ook dat kan, en ook met Nationale Hypotheek Garantie!

Ook voor nieuwbouwwoningen geldt de hogere kostengrens van 307.400 euro onder de voorwaarde dat het meerdere volledig wordt besteed aan het treffen van energiebesparende maatregelen.

Uitgangspunt is het bedrag van de koop-/aannemingsovereenkomst. Dit bedrag mag niet meer bedragen dan 290.000 euro. Daar bovenop mag dus een meerwerklijst of een specificatie van de klant worden overgelegd waaruit de energiebesparende maatregelen blijken. Voorbeelden hiervan zijn onder andere uitbreiding van het standaardaantal zonnepanelen of meerwerk zodat het een Nul op de Meter-woning wordt.

De koop-/aannemingssom plus de energiebesparende maatregelen uit meerwerklijst of een specificatie van de klant mogen niet meer bedragen dan 307.400 euro.

Vragen? Neem dan gerust contact op met een van onze hypotheekadviseurs. Dit kan via  binnendienst@hypnet.nl of telefonisch via 053 – 8506004.