De 8 belangrijkste wijzigingen bij een hypotheek met NHG in 2021

NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zet zich samen met de markt in voor verantwoorde woonfinanciering en voert jaarlijks een aantal wijzigingen door om diensten en producten te verbeteren. Zo introduceert NHG in 2021 de tijdelijk tekort regeling voor senioren, gaat de NHG-kostengrens omhoog en is de werkgeversverklaring verbeterd. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de Voorwaarden en Normen voor een hypotheek met NHG in 2021.

 

Tijdelijk tekort regeling​
Een tijdelijk financieringstekort bij twee senioren veroorzaakt door een verschil in AOW-leeftijd lossen we op met de werkelijke lastentoets. Met deze tijdelijk tekort regeling worden onnodige drempels voor senioren weggehaald.

 

Werkgeversverklaring​

Het model werkgeversverklaring is aangepast. Geldverstrekkers krijgen hiermee sneller een scherp beeld van de situatie van de klant. De klant krijgt hiermee zo snel mogelijk zekerheid over zijn hypotheekaanvraag.

 

Oversluiten niet-NHG naar NHG​
Het verbeteren van de individuele klantsituatie wordt aangescherpt. Om van niet-NHG over te kunnen sluiten naar NHG, is oversluiten straks alleen mogelijk als NHG nodig is om woningbehoud voor de klant mogelijk te maken of als de aflossingsvrije hypotheek deels wordt omgezet naar een hypotheek met aflosvorm. Andere redenen om naar NHG over te sluiten blijven bestaan, zodat onder andere het verbeteren of verduurzamen van de woning met NHG mogelijk blijft.

 

Combineren van verschillende financieringsdoelen​
Vanaf volgend jaar is het mogelijk om de financieringsdoelen die in Norm 3 worden beschreven (kwaliteitsverbetering, echtscheiding, afkoop erfpacht, SVn Starterslening) met elkaar te combineren. Hierdoor kan de financieringsbehoefte van een klant in één financieringsaanvraag worden gerealiseerd.  Dit scheelt voor de klant, adviseur en geldverstrekker kosten, tijd en energie.

 

Dezelfde mogelijkheden met NHG​  
In de nieuwe V&N maakt het qua mogelijkheden met NHG niet uit of je bij je huidige geldverstrekker blijft of dat je oversluit naar een andere geldverstrekker. In beide situaties is het straks mogelijk om bijvoorbeeld de boeterente mee te financieren.​

 

Meerdere hypothecaire inschrijvingen​
Het maximum van twee hypothecaire inschrijvingen komt te vervallen. Met deze wijziging worden obstakels weggenomen, die geldverstrekkers ervaren bij het bijvoorbeeld financieren van een aanvullende lening. Voor NHG heeft deze wijziging geen gevolgen voor de zekerheidspositie van NHG bij de verkoop van een woning.

 

Kostengrens 2021 ​
De NHG-kostengrens stijgt per 1 januari 2021 van € 310.000 naar € 325.000. Als er energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd is de grens 6% hoger, namelijk € 344.500, in plaats van € 328.600 in 2020. Woningkopers en -bezitters krijgen daarmee meer ruimte om verduurzamingsmaatregelen mee te financieren. Om de kostengrens vast te stellen, wordt een nieuwe methodiek toegepast. Door een langere ‘terugkijkperiode’ te hanteren en een correctiefactor toe te passen sluit de kostengrens beter aan bij de ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit maakt de woningmarkt toegankelijker en het verantwoord financieren van een woning bereikbaarder voor consumenten met lage en middeninkomens.   ​

 

Borgtochtprovisie 2021 ​
Woningkopers betalen in 2021 voor het afsluiten van NHG 0,7% over de hoogte van hun hypotheek, net als in 2020. Zoals vorig jaar aangegeven streeft NHG ernaar dit niveau de komende jaren vast te houden.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze specialisten. Klik hier voor meer informatie over onze dienstverlening.