RICSRICS

ten Hag heeft tevens een RICS Registered Valuer in huis. De RICS-certificering vertegenwoordigt de hoogste integriteitsstandaarden van bedrijfsvoering in de vastgoedbranche. RICS is een internationale belangenorganisatie voor Chartered Surveyors, professionals die binnen verschillende vakgebieden van het vastgoed werkzaam zijn. De kracht van de Vereniging is de internationale erkenning van de titel MRICS en FRICS; deze staan borg voor integriteit en professionaliteit. Door zich te verbinden aan RICS en de daarbij behorende ‘Rules of Conduct’ voldoet ten Hag aan het hoogste vakinhoudelijke niveau gekoppeld aan heldere normen en waarden op het gebied van ethische bedrijfsvoering. Directievoorzitter/makelaar Michel ten Hag is, onder andere, gecertificeerd als “Registered RICS Valuer”.

nrvtNederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT)

Als centraal register van vastgoedtaxateurs houdt het NRVT toezicht op de naleving van de gedrags- en beroepsregels, reglementen en permanente educatie. Zo zorgt het NRVT ervoor dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van u als geregistreerde taxateur wordt geborgd. Kortom, als Register-Taxateur onderscheidt u zich en draagt u actief bij aan het vertrouwen in uw beroepsgroep.

VastgoedCertVastgoedCert

Onze bedrijfsmakelaars zijn geregistreerd bij VastgoedCert. Omdat er geen wettelijke beëdiging meer bestaat mag iedereen zich tegenwoordig makelaar of taxateur noemen. Met de oprichting van VastgoedCert bestaat een manier om te achterhalen wie zich een bekwaam makelaar/taxateur mag noemen. Opgericht in 2004 is deze organisatie een branchebreed platform dat gecertificeerde makelaars en taxateurs registreert aan de hand van hun vakbekwaamheid. Er zijn ruim 6500 makelaars en taxateurs geregistreerd die worden gecertificeerd op basis van de door VastgoedCert gestelde vereisten. Om toe te kunnen treden tot één of meerdere kamers van VastgoedCert moet er aantoonbaar voldaan worden aan de vakbekwaamheidseisen van de diverse kamers. Uiteraard zijn onze woning- en bedrijfsmakelaars VastgoedCert-gecertificeerd.

NVMNVM Business

Onze bedrijfsmakelaars zijn lid van de NVM. De NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) is de grootste vereniging voor makelaars, taxateurs en vastgoeddeskundigen. Doordat de NVM hoge eisen stelt aan de kwaliteit van haar leden kunt u ervan uitgaan dat NVM-leden beschikken over onder andere actuele markt- en vakkennis en kwalitatieve dienstverlening.